Search
  • Viggo Krüger

STALWARTS: GAMUT MED I ET EU-FINANSIERT PROSJEKT OM KUNST, MUSIKK OG SKOLEMILJØ


Denne helga er det oppstarts-seminar i Bristol for et EU-prosjekt som GAMUT ved Viggo Krüger er partner i. Prosjektet fokuserer på ‘Relational Health in European Schools’ og heter STALWARTS – Sustaining Teachers and Learners with the Arts. Leslie Bunt, kjend m.a. for MusicSpace, er initiativtaker og prosjektkoordinator. Fem ulike universitet er med, i Bristol, Bergen, Bologna, Porto og Tallinn. Hyssingen Produksjonsskole i Bergen er en av samarbeidsskolene i prosjektet. Nedafor ser du bilder fra oppstartseminaret, av: Leslie Bunt (Bristol), Eunice Macedo (Porto), Viggo Krüger, Eha Rüütel (Tallin), Nick Clough (Novalis, UK) og Anna Rita Addessi (Bologna).
8 views0 comments